Apr 14, 2016 Ma'ruzalar

SHAXS MA’NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA VOSITALARI

  Reja: 1.Shaxs ma’naviyatini shakllantirishda ota-ona mas’uliyati. Adabiyot va san’at – shaxs ma’naviyatini shakllantirish va rivojlantirishning muhim vositasi.   Shaxs ma’naviyatini rivojlantirishning omillari va vositalari kо‘p. О‘zbek xalqining eng qadimiy davrlardan boshlab hozirga qadar davom etib kelayotgan, о‘z ahamiyatini hech…