Apr 14, 2016 Ma'ruzalar

TARIX HAQIQATI: “KIM EDIGU KIM BO‘LDIK”

  Bugun faqat yoshlar emas, balki butun o‘zbek millati “men o‘zbekman, O‘zbekistonlikman” deya qaddini baland tutadi, xalqi bilan, o‘zligi bilan g‘ururlanadi. 2015-yil 12-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning yangi “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish -…

Apr 14, 2016 Ma'ruzalar

SHAXS MA’NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA VOSITALARI

  Reja: 1.Shaxs ma’naviyatini shakllantirishda ota-ona mas’uliyati. Adabiyot va san’at – shaxs ma’naviyatini shakllantirish va rivojlantirishning muhim vositasi.   Shaxs ma’naviyatini rivojlantirishning omillari va vositalari kо‘p. О‘zbek xalqining eng qadimiy davrlardan boshlab hozirga qadar davom etib kelayotgan, о‘z ahamiyatini hech…