Mar 17, 2016 PHP

PHP sintaksisi

PHP keng tarqalgan dasturlash tili bo'lib, u o'z sintaksisiga ko'ra C va Perlni eslatib yuboradi. C programmisti PHPni juda tez o'rganib oladi. PHPdan GNU C standartida mavjud bo'lgan deyarli barcha operator va funksiya mavjud. Masalan, sikllar (while, for), tanlov operatorlari…