Apr 14, 2016 Ma'ruzalar

TARIX HAQIQATI: “KIM EDIGU KIM BO‘LDIK”

  Bugun faqat yoshlar emas, balki butun o‘zbek millati “men o‘zbekman, O‘zbekistonlikman” deya qaddini baland tutadi, xalqi bilan, o‘zligi bilan g‘ururlanadi. 2015-yil 12-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning yangi “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish -…